Opis

Totemi su samostojeće reklame većih dimenzija, sa mogućnošću ugradnje LED displeja.

Totemi su jedan od vidova reklamnih proizvoda koji mogu značajno doprineti uočavanju poslovnih objekata.

Izrađuju se kao svetleći ili nesvetleći totemi. U izradi se koriste različite vrste materijala.Izrađuju u različitim dimenzijama prema zahtevu kupaca.