Knjige i prospekti

Pri izradi knjiga i prospekata koristimo ofset štampu u dijapazonu od pet boja i raznim vidovima dorade

Kategorija:

Opis

Pri izradi knjiga i prospekata koristimo ofset štampu u dijapazonu od pet boja i raznim vidovima dorade (koričenje, obaranje ivica i sl.), u zavisnosti od želje klijenta.