Ambalaža

Kada je reč o ambalaži, raspolažemo različitim vrstama kartona, štampanim ofset ili sito tehnikom uz različite vidove dorade (štancovanje, lepljenje i dr.).

Kategorija:

Opis

Kada je reč o ambalaži, raspolažemo različitim vrstama kartona, štampanim ofset ili sito tehnikom uz različite vidove dorade (štancovanje, lepljenje i dr.).