Izdvajamo

Kišobrani (PVC, aluminijum i drvo)

Kišobrane nudimo u tri osnovne varijante: drvene, PVC i aluminijumske, sa automatskim i poluautomatskim otvaranjem, različtih boja. Štampamo ih sito tehnikom do četiri boje.

Kategorija:

Opis

REKLAMNI KIŠOBRANI

Kišobrane nudimo u tri osnovne varijante: drvene, PVC i aluminijumske, sa automatskim i poluautomatskim otvaranjem, različtih boja. Štampamo ih sito tehnikom do četiri boje.

S obzirom da kišobran ima osam polja, standardna štampa podrazumeva apliciranje na svakom drugom polju tj. na četiri od osam polja.