fbpx

PLASTIČNI RAMOVI ZA OBAVEŠTENJA

 • Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) – zidna

  Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) ili lepaza je nosač koji se sastoji od 9 providnih ramova sa anitrefleks folijom. S obzirom da su ramovi dvostrani u nosač je praktično moguće spakovati 18 strana različitog A4 materijala. U slučaju da nemate dovoljno materijala da popunite čitavu knjigu, moguće je na vrlo jednsotavan način višak ramova ukloniti, a onda ih naknando ponovo ubaciti.

  Model predstavljen ovde namenjen je za montažu na zid. Na zid (ili neku drugu ravnu podlogu) se montira tiplovima ili šrafovima, fiksiranjem u dnu i na vrhu leđnog nosača.

   

  .

  дин.3,240.00
 • Plastični ramovi sa zaštitnom folijom (komplet)

  Plastični ramovi za obaveštenja predstavljaju najekonomičnije rešenje za izlaganje različitih vrsta obaveštenja. Svaki ram je sastavljen iz okvira i PVC antirefleks folije koja obezbeđuje zaštitu papira koji je postavljen u ram. Činjenica da je svaki ram dvostran obezbeđuje mu dodatnu fukncionalnost. U standardnoj ponudi imamo ramove u beloj, crvenoj i providnoj varijanti. U kombinaciju sa različitim tipovima nosača ove ramove je moguće postaviti na praktično na svako mesto gde je neophodno istaknuti neko obaveštenje.

  дин.180.00дин.480.00
 • Plastični teleskopski nosač ramova, EKONOMIK

  Telskopski nosači za obaveštenja sa plastičnim postoljem namenjeni su za postovaljanje na pod ili neke druge ravne površine u situacijama kada je porebno da ram sa obavšetenjem bude izdignut iznad podloge kako bi se na taj način naglasile informacije koje su prezentovane u okviru. U ekonomik izvedbi ovi ramovi mogu nositi samo ramove A5 i A4 formata i intersantni su za male prostore s obzirom da njihova veličina vrata ide samo do 55cm. Postolje je od plastike sive boje a stablo od aluminijumske cevi na čijem se vrhu nalazi providna T grana. Cene su date za komplet koji se sastoji od plastičnog postolja, aluminijumskog stabla, T nastavka i plastičnog rama sa zastitnom folijom.

  дин.600.00дин.680.00
 • Viseći plastični ram sa O nosačima, viseći

  Plastični ramovi za obaveštenja sa O nosačem su ramovi sa dodatkom namenjenim za kačenje na plafon. O nosač omogućava da se ram preko kuke, sajlice ili najlonskog nosača okači na plafon ili neki drugi elemenat sa kojeg ća visiti.  Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti.

  дин.280.00дин.580.00
 • Zakošeni plastični ram sa L nogicama, jednostrani

  Plastični ram sa dodatkom u vidu plastičnih nogica zakošenih pod uglom od 75 stepeni. Komplet se sastoji od plastičnog okvira (rama) izrađenog od tvrde plastike, zaštitne antirefelks folije i para zakošenih plastičnih nogica koji omogućavaju ramu da stoji nagnut na ravnoj površini. Dodatne nogice omogućavaju da ramovi mogu biti postavljen pult, sto ili neku drugu ravnu površinu. Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti. Naročito je pogodan za isticanje akcijskih ponuda.

  дин.280.00дин.580.00
 • Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) – stona

  Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) ili lepaza je nosač koji se sastoji od 9 providnih ramova sa anitrefleks folijom. S obzirom da su ramovi dvostrani u nosač je praktično moguće spakovati 18 strana različitog A4 materijala. U slučaju da nemate dovoljno materijala da popunite čitavu knjigu, moguće je na vrlo jednsotavan način višak ramova ukloniti, a onda ih naknando ponovo ubaciti.

  Model predstavljen ovde namenjen je za montažu na zid. Na zid (ili neku drugu ravnu podlogu) se montira tiplovima ili šrafovima, fiksiranjem u dnu i na vrhu leđnog nosača.

   

  .

  дин.5,120.00
 • Plastični teleskopski nosač ramova

  Telskopski nosači za obaveštenja sa plastičnim postoljem namenjeni su za postovaljanje na pod ili neke druge ravne površine u situacijama kada je porebno da ram sa obavšetenjem bude izdignut iznad podloge kako bi se na taj način naglasile informacije koje su prezentovane u okviru. U ekonomik izvedbi ovi ramovi mogu nositi samo ramove A5 i A4 formata i intersantni su za male prostore s obzirom da njihova veličina vrata ide samo do 55cm. Postolje je od plastike sive boje a stablo od aluminijumske cevi na čijem se vrhu nalazi providna T grana. Cene su date za komplet koji se sastoji od plastičnog postolja, aluminijumskog stabla, T nastavka i plastičnog rama sa zastitnom folijom.

  дин.860.00дин.1,040.00
 • Uspravni plastični ram sa T nogicama, dvostrani

  Plastični ram sa dodatkom u vidu plastičnih nogica zakošenih pod uglom od 90 stepeni. Dodatne nogice omogućavaju da ramovi mogu biti postavljen pult, sto ili neku drugu ravnu površinu. Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti. Naročito je pogodan za isticanje akcijskih ponuda. Dodatne nogice omogućavaju da ramovi mogu biti postavljen pult, sto ili neku drugu ravnu površinu. Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti. Naročito je pogodan za isticanje akcijskih ponuda.

  дин.280.00дин.580.00
 • Viseći plastični ram sa S nosačima, viseći

  Plastični ramovi za obaveštenja sa kukama za kačenje namenjeni su za kačenje na žičane ogradice, šipke ili neke druge elemente na koje je moguće ram okačiti ili zakačiti. Ramovi sa ovim kukama mogu se kačiti i na viseće profile koji se postavljaju iznad šankova ili pultova. Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti.

  дин.280.00дин.580.00
 • Aluminijumski teleskopski nosač ramova

  Teleskopski nosači za obaveštenja sa aluminijumskim postoljem namenjeni su za postavljanje na pod ili neke druge ravne površine u situacijama kada je potrebno da ram sa obavetšenjem bude izdignut iznad podloge kako bi se na taj način naglasile informacije koje su prezentovane u okviru. Aluminijumski teleskopski nosači ramova imaju stablo izrađeno od aluminijumske šipke, baza je čelična, dimenzija 160mm x 200mm, a T grana je izrađena od providne plastike. U ponudi imamo tri varijante – od 30 do 55cm, od 50cm do 95cm i od 70cm do 135mm. Cene su date za komplet koji se sastoji od čeličnog postolja, aluminijumskog stabla, T nastavka i plastičnog rama sa zaštitnom folijom.

  дин.1,060.00дин.1,620.00
 • Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) – podna

  Knjiga sa plastičnim ramovima (listač) ili lepaza je nosač koji se sastoji od 9 providnih ramova sa anitrefleks folijom. S obzirom da su ramovi dvostrani u nosač je praktično moguće spakovati 18 strana različitog A4 materijala. U slučaju da nemate dovoljno materijala da popunite čitavu knjigu, moguće je na vrlo jednsotavan način višak ramova ukloniti, a onda ih naknando ponovo ubaciti.

  Model predstavljen ovde namenjen je da samostalno stoji u prostoru na podu. Specijalno dizajniran nosač omogućava da se menja ugao pod kojim je knjiga postatavljena u zavisnosti od potreba kupaca i mesta na kojem je nosač postavljen.

   

   

  .

  дин.6,680.00
 • Plastični ram sa upravnim magnetom

  Plastični ramovi za obaveštenja su ramovi postavljeni na magnetni nosač snage 5kg pod uglom od 90 stepeni. Magnetni nosač ovog tip obezbeđuje da ram stoji ili uspravno na ravnoj horizontalnoj površini ili ako je postavljen vertikalno na podlogu da iskače iz linije vertikale. Izuzetno snažan magnet snage od 5 kg omogućava da ramovi stoje čvrsto na podlozi. Pogodan je za isticanje cenovnika, obaveštenja ili drugih inoformacija naraočito na mestima gde je potrebno takave informacije često menjeti.

  дин.340.00дин.640.00